yieha! waisda?

Yieha! is een organisatie voor en door jongeren met en zonder beperking.

Yieha! streeft naar een wereld waarin de gelijkwaardige participatie van kinderen en jongeren met een beperking een feit is. 

Yieha! creëert volwaardige participatie aan de samenleving van jongeren en jeugdwerkers met en zonder beperking door ze op een ‘jeugdwerkeigen manier’ te informeren, te stimuleren en te ondersteunen.