Vorming

Yieha! biedt een uitgebreid vormingsaanbod aan rond inclusie gericht op scholen en het jeugdwerk.

Spelen aanpassen, zelf ervaren wat autisme is, geprikkeld worden door de mogelijkheden van kinderen met een beperking. Voor actieve workshops en vorming (op maat) die draaien rond inclusie, één adres!

Regelmatig zetten we ook acties op poten om inclusie onder de aandacht te brengen, samen met onze vrijwilligers en deelnemers gaan we voor een inclusief Vlaanderen.