Historiek

1963

Toen Jeugddienst Sjalom (nu yieha!) werd opgericht in 1963, was het een kind van zijn tijd: de Golden Sixties. Deze tijd stond borg voor enorm veel nieuwe evoluties in de samenleving. Eén ervan was de verhoogde aandacht voor minderheidsgroepen zoals personen met een beperking. Hierdoor groeiden uit verschillende organisaties aparte deelwerkingen voor kinderen met een beperking (b.v. uit CM groeide Ziekenzorg, ontstaan van Speelplein Oranje).

Met veel idealisme en samenhorigheidsgevoel groeide Sjalom vanuit de vereniging KJM (Katholieke Jongeren uit de Middengroepen) uit tot één van de eerste organisaties die openstonden voor zowel jongeren met als zonder een fysieke beperking. Deze werking heette Sjalom en richtte zich toen enkel naar de 18- tot 25-jarigen.


De kerngedachte was - en is nog steeds - het ‘gelijkwaardigheidbeginsel’: iedereen die deel uitmaakt(e) van de organisatie wordt evenwaardig behandeld. Dit resulteerde in enkele idealistische denkbeelden. Zo streefde men naar een 1-op-1 verhouding tussen de leden tijdens de activiteiten. Dit wil zeggen dat men evenveel jongeren met als zonder beperking wou bereiken en evenveel mannen als vrouwen. De praktijk wees echter uit dat dit niet steeds haalbaar was. Toch bleef Sjalom gedurende lange tijd uitgaan van de verhouding: 1 jongere met een beperking op 3 zonder.


De eerste activiteiten waren binnenlandse kampen, later aangevuld met weekends en contactdagen op verschillende plaatsen in Vlaanderen.


Sjalom bleef groeien, vooral dankzij de mond-tot-mondreclame. Op nationaal vlak werd Sjalom erkend als jeugddienst. Daarnaast was de organisatie vertegenwoordigd in de jeugdraden van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

1970

In 1970 kon je Sjalom in één woord samenvatten: beweging. Sjalom was een beweging met enorm veel deelnemers, verspreid over heel Vlaanderen. Om de onderlinge contacten tussen de deelnemers te verstevigen en de verplaatsingen te beperken werd er overgegaan tot een opdeling van Sjalom Nationaal tot vier gewesten:

  • West: provincie West-Vlaanderen
  • Gent: Gent - Eeklo - Oudenaarde
  • AnDeWa: provincie Antwerpen - Dendermonde -Waasland
  • Limburg: provincie Limburg + Leuven

 

Naast de activiteiten van Sjalom Nationaal richtte ieder gewest ook zelf weekends en contactdagen in. Naargelang de groep groeide en de leden ouder werden, werd er overgegaan tot de oprichting van de 25+-werking. Uit deze werking is focus-wonen (zelfstandig wonen voor personen met een beperking) in Gent gegroeid.

Omdat je met de integratiegedachte nooit vroeg genoeg kan beginnen, werd er naast de Jongerenwerking van Sjalom ook een kinderwerking opgericht. Eerst was er slechts één samenkomst om de 14 dagen in het Gentse. Dit groeide uit tot een paar plaatselijke werkingen (Appels en Sint-Niklaas). 

Naast deze beweging draaiden de overlegmechanismen ook op volle toeren. In samenwerking met organisaties als Elcker-Ik, Oranje en KVG (Katholiek Vereniging voor Gehandicapten) werden verscheidene bewustmakingsacties op touw gezet om voor personen met een beperking maar ook voor andere minderheidsgroepen (zoals allochtonen, ongehuwde moeders, holebi’s, enz.) gelijke kansen te eisen.

Eind jaren 70 organiseerde Sjalom de eerste reizen naar het buitenland (Ierland, Engeland, voormalig Joegoslavië, Oostenrijk, Frankrijk, enz.).

1982-1986

Sjalom koos er voor om projectmatig werken. Er werden toneelvoorstellingen, tentoonstellingen… georganiseerd. In deze periode nam het aantal leden af waardoor Sjalom de plaatselijke afdelingen moest afbouwen en onderbrengen in een nationaal kader.


1986 – 1999

Sjalom laveert tussen dienst en beweging. Naast de kleine acties en projecten, nemen de activiteiten voor leden een volwaardige plaats in binnen het activiteitenschema van de jeugddienst.


In die periode worden er door de Jongerenwerking Internationaal verschillende Europese uitwisselingskampen georganiseerd met groepen ter plaatse die ook met en voor jongeren met een beperking werken.

In 1989 werd als opvolger voor de Kinderwerking de Tienerwerking geboren. Deze fungeerde als schakel tussen de Kinderwerking en de Jongerenwerking en was voorbehouden aan jongeren van 14 tot 18 jaar met en zonder fysieke beperking.

Eind 1998 werd Andersgelijk opgericht. Andersgelijk richt zich naar kinderen van 6 tot 16 jaar met en zonder stoornis binnen het autismespectrum of AD(H)D. Om onderscheid tussen de 2 deelwerkingen te kunnen maken werd voor de bestaande werking de naam Original gekozen. 

In september 1999 ontstond Dolfijn. Dit is een atelierwerking voor alle kinderen van 6 tot 14 jaar met en zonder beperking. Eén zaterdagnamiddag per maand wordt er in Gent een activiteit georganiseerd. Later werd dit uitgebreid tot een zaterdag in Gent en een zaterdag in Sint–Niklaas. De werking in Sint-Niklaas is ondertussen opgeheven. In datzelfde jaar werd de Kinderwerking opgesplitst in de Kinderwerking (6 tot 11 jaar) en de Betweenies (11 tot 14 jaar).


2000 - 2005

Onderwijs

In september 2000 werd het project Dare to be different geboren. Door middel van workshops laat Sjalom leerlingen uit het secundair en het hoger onderwijs kennis maken met de leefwereld van personen met een beperking. Later wordt ook Bink opgericht. Bink is een vormingsproject dat zich richt naar het 4de tot het 6de leerjaar. In 2005 wordt Bink uitgebreid tot Bink Junior: ook voor het 1ste tot het 3de leerjaar heeft Sjalom nu een workshopaanbod.

Inclusie in het jeugdwerk promoten

In 2001 start Sjalom Inclusie Op Wieltjes op: dit is een vormingsaanbod voor jeugdwerkorganisaties die hun werking willen openstellen voor kinderen met een beperking. Jeugddienst Sjalom is een Oost-Vlaams erkende jeugdwerkorganisatie, met naast het grote aanbod van de deelwerkingen alsmaar meer vorming naar scholen en andere jeugdwerkorganisaties toe.

2009

In september 2009 wordt Jeugddienst Sjalom omgedoopt naar Yieha!.

2013

Andersgelijk en Original willen zich niet langer opsplitsen volgens beperking en delen zich vanaf nu op per leeftijd. Er ontstaat een groep voor 6 tot en met 10 jarigen (ook wel Geel genoemd) en een groep voor 11 tot en met 13 jarigen (Rood).

2015

Yieha! vzw draait nu volledig op vrijwilligers, taken zijn verdeeld onder de enthousiaste animatoren en vrijwilligers. De kwaliteit blijft steeds gewaarborgd!