Wie is yieha!

Een grote groep vrijwilligers

Yieha! is een vrijwilligersorganisatie en wordt dus volledig gedragen door vrijwilligers, en dat kunnen zowel monitoren, vormingsbeesten als ouders zijn. De vormingsmedewerker die bij jou vorming kwam geven of de moni die je zo tof vond op kamp, ... grote kans dat het allemaal vrijwilligers zijn die maar wat graag hun vrije tijd doorbrengen op yieha!.
Lees meer >

De raad van bestuur

De raad van bestuur beslist, samen met de algemene vergadering, over de grote lijnen van het beleid van yieha!. Dit wordt dan uitgevoerd door een enthousiast team vol vrijwilligers. 
Lees meer >


De algemene vergadering

De algemene vergadering keurt de werking van de raad van bestuur goed. Ze waakt over de werking van yieha!.
Wens je als ouder of sympathisant ook in de algemene vergadering te zetelen of hier naartoe te komen?
Dit kan!